Genomförda konserter

13 mars, 2015
St Croix, Fredrikstad

12 mars, 2015
Riksscénen, Oslo

21 februari, 2015
Umefolk, Umeå

31 oktober, 2014
Allegården, Göteborg

3 september, 2014
Järna, Järna Konsert & Dans

25 maj, 2014
Vara Konserthus, Vara

24 maj, 2014
Internationella Spelmansstämman på Konstepedemien, Göteborg

8 november, 2013
Klaverfabrikken, Hillerød

8 november, 2013
Musikkonservatoriet, Odense

30 oktober, 2013
Stallet Folk & Världsmusik, Stockholm

29 oktober, 2013
Kom Musik och Bar, Göteborg